Yoga og sundhed – er der noget om snakken?

Lad mig først lægge ud med at sige, at ordet “sundhed” er et meget komplekst ord i min optik! Sundhed kan betyde mange ting, og er efter min mening meget individuel. Det, som jeg dog oftest ser som forbundet med ordet “sundhed” er det fysiske – altså fysisk velbefindende og fravær af sygdom. Er der nogen effekt på denne del, hvis man dyrker yoga? Her i artiklen gennemgår vi nyeste forskning om emnet. Definitionen af sundhed Det er ikke kun i daglig tale, at sundhed bruges lidt i flæng. Faktisk ses udfordringen også i forskningens verden. I og med, at sundhed har mange facetter, bliver det en smule mere indviklet at finde ud af, om en given intervention har den forventede effekt eller ej. Styrken ved forskning er netop, at man kan efterprøve teori. Vises gentagne gange, at en given effekt er den samme, øges forventningen/sandsynligheden for, at det er noget, som er gældende hos andre personer, som matcher de undersøgte målgrupper. Når der ikke er en helt fast konsensus omkring sundhedsbegreb og eksempelvis yoga, betyder det i praksis, at forskere ender med at undersøge forskellige ting. Et studie undersøger eksempelvis, hvad yoga gør ved kropsvægt, hvilepuls og blodtryk, imens et andet studie ser nærmere på effekten på søvnkvalitet og niveauer af stresshormonet “cortisol”. Antal af undersøgelser – kan man […]