Bakker: Her skal du passe på

Løbetræning i bakket terræn kan være helt suveræn træning. Du kan skåne kroppen gennem bakkeløb, men du kan også også belastningen på visse områder – her i artiklen går vi igennem, hvordan du belaster kroppen i de forskellige scenarier, så du kan få det optimale ud af din bakketræning. Op eller ned – og hvor meget? Der er faktisk lavet flere studier på, hvordan kroppen belastes op og ned ad. Undersøgelserne laves typisk på løbebånd, da det selvfølgelig er lettere at måle forskellige ting, og derudover også er markant lettere at kontrollere stigningsprocenter mm. Ser vi på forskellene, så varierer vinklerne en smule fra undersøgelse til undersøgelse. Det, som der er konsensus omkring, er dog at man kan opdele i følgende kategorier: Meget stejlt nedadModerat nedadFladtModerat opadMeget stejlt opad Hvornår grænsen går imellem de forskellige, er der altså lidt uenighed om – og man kunne også forestille sig, at uenigheden blandt undersøgelser bunder i, at alle løbere jo er forskellige, og derfor er det at forvente, at resultaterne vil variere fra løber til løber. Skal vi alligevel forsøge at sætte nogle vinkler på, så ser det ud til, at kategorien “meget stejlt” i hvert fald betyder 10% op eller ned, imens moderat nærmere ligger i omegnen af 3-5%, Ned ad bakke Overordnet viser undersøgelser, at stødbelastningerne ved løb er større, […]